Disposes d’experiència professional i/o formació no formal, però no d’una certificació oficial? A través del programa “Avaluació i acreditació de competències” de la Generalitat pots aconseguir-la.

Aquest programa s’adreça a totes aquelles persones que han adquirit les competències per desenvolupar una professió, però no tenen un certificat oficial que ho acrediti perquè han adquirit aquestes competències a través de l’experiència professional i/o la formació no formal.

Periòdicament es convoquen procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals que permeten reconèixer l’experiència o la formació no formal i obtenir-ne una certificació oficial.

Pots consultar tota la informació al següent enllaç: http://acreditat.gencat.cat/ca/