A partir de dilluns dia 13 de juliol, comença el període per inscriure-us i demanar assessoraments especialitzats per aquest any 2020 i 2021.

Es tracta d’un servei d’assessorament per part de persones externes i expertes en els àmbits que les empreses ens heu demanat.

A qui van dirigits?

Persones físiques i jurídiques titulars d’activitats econòmiques a Solsona, Cardona i la resta de municipis del Solsonès.

Àmbits d’assessorament:

  1. Estratègia digital
  2. Gestió financera
  3. Replanificació estratègica
  4. Gestió del canvi
  5. Cohesió d’equips i motivació
  6. Responsabilitat social empresarial
  7. Gestió comercial de vendes

Cada empresa pot escollir com a màxim un àmbit d’assessorament.

Durada dels assessoraments:

Els assessoraments són de 9h per empresa.

Les empreses que van rebre assessorament l’any 2019 podran escollir un àmbit d’assessorament de 4h, exceptuant empreses que vulguin rebre un assessorament per un projecte col·laboratiu (amb una altra empresa i/o autònom) que també serà de 9h.

Aquests assessoraments es realitzaran durant aquest any 2020, podent-se finalitzar excepcionalment el primer trimestre de 2021.

Quan i on fer les inscripcions?

Hi haurà 2 terminis:

1r termini: del 13 de juliol a les 9h del matí al 17 de juliol a les 23.59h

2n termini:  del 16 de novembre a les 9h del matí al 20 de novembre a les 23.59h.  *Aquest segon termini serà vigent en cas que no s’hagi exhaurit el total de crèdit en el primer termini.

Interessats, empleneu el següent formulari:

FORMULARI INSCRIPCIÓ

Criteris de valoració:

  • Pertànyer a una associació empresarial del territori (fins a 3 punts)
  • Si el projecte és col·laboratiu amb una o més empreses (fins a 3 punts)
  • Haver participat en accions formatives empresarials (tallers, seminaris, cursos, jornades, etc) organitzades per l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona o l’àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal del Solsonès en els darrers 2 anys (fins a 2 punts)

En cas d’empat de puntuació se seguirà l’ordre d’entrada dels formularis, prioritzant aquelles demandes amb data i hora d’entrada anterior.

Esperem que aquest servei sigui àgil i útil per rebre un suport puntual d’una persona experta en l’àmbit que escolliu.