A partir de dilluns dia 12 d’abril a les 9h fins el dia 23 d’abril a les 23:59h, comença el període per inscriure-us i demanar assessoraments especialitzats per aquest any 2021.

Es tracta d’un servei d’assessorament per part de persones externes i expertes en els àmbits que les empreses ens heu anat demanant.

A qui van dirigits?

Persones físiques i jurídiques titulars d’activitats econòmiques a Solsona, Cardona i la resta de municipis del Solsonès.

Àmbits d’assessorament:

 1. Estratègia digital
 2. Gestió de vendes
 3. Gestió del talent
 4. Gestió del canvi
 5. Millora en eficiència de processos
 6. Gestió de compres
 7. Control financer
 8. Responsabilitat social empresarial

Cada empresa pot escollir com a màxim un àmbit d’assessorament.

Durada dels assessoraments:

Els assessoraments són de 9h per empresa.

Aquests assessoraments es realitzaran durant aquest any 2021 (s’han d’haver acabat a 31 de desembre de 2021).

Quan i on fer les inscripcions:

Per a demanar els assessoraments s’obrirà un únic termini per inscriure-s’hi que serà del 12 d’abril a les 9 hores fins el dia 23 d’abril a les 23:59 hores.

Les inscripcions es formalitzaran a través del formulari que es publicarà en aquest mateix apartat el mateix dia 12 d’abril a les 9 hores.

FORMULARI PER REALITZAR LA VOSTRA INSCRIPCIÓ

Criteris de valoració:

 • Pertànyer a una associació empresarial del territori (fins a 3 punts)
 • Haver rebut assessorament per primera vegada l’any anterior i haver implementat les accions proposades per la persona especialista en l’edició anterior (fins a 2 punts)
 • Si el projecte pel qual es demana assessorament és col·laboratiu amb una o més empreses (fins a 3 punts)
 • Haver participat en accions formatives empresarials (tallers, seminaris, cursos, jornades, etc) organitzades per l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona en els darrers 2 anys (fins a 2 punts)

En cas d’empat de puntuació se seguirà l’ordre d’entrada dels formularis, prioritzant aquelles demandes amb data i hora d’entrada anterior.