El pla d’acció per al desenvolupament local de Solsona i Cardona es recolza fortament en el treball en xarxa, la cooperació i la concertació amb altres actors del territori.

Es promou i es troben acords amb agents territorials tant per a desenvolupar projectes concrets com estratègies a més llarg termini, tant si la iniciativa és la pròpia agència com si són iniciatives promogudes per altres institucions o entitats.