L’àrea de territori i governança té com a objectiu promoure i consolidar la cooperació entre Solsona i Cardona en matèria de desenvolupament local i promoció econòmica.

Per assolir aquest objectiu dins d’aquesta àrea s’han estructurat dins del període d’actuació dos grans eixos.

Un de professionalització de la gestió de la promoció econòmica als dos municipis (a través de la posta en funcionament i consolidació de l’agència) i l’altre a través de l’impuls decidit a la cooperació territorial i la concertació i col.laboració público privada.

4.1 Programa d’organització i coordinació del desenvolupament local supramunicipal.

Objectiu: Professionalització de la gestió de la promoció econòmica.
Projecte 4.1.1 Sensibilització i promoció de l’organisme de cooperació supramunicipal en desenvolupament local Cardona-Solsona
Projecte 4.1.2 Disseny, organització i posta en funcionament de l’organisme de cooperació Solsona-Cardona en desenvolupament local.
Projecte 4.1.3 Formació de l’equip humà
Projecte 4.1.4 Impuls i seguiment dels Plans estratègics municipals i del Pla d’acció conjunt.

4.2 Programa de cooperació publica i privada per al desenvolupament socioeconòmic.

Objectiu: Foment de la cooperació pública-pública i pública-privada en el desenvolupament del pla d’acció.
Projecte 4.2.1 Foment de la cooperació entre administracions públiques
Projecte 4.2.2 Foment de la cooperació pública-privada