L’objectiu principal és millorar les condicions de vida de les persones que habiten, viuen i treballen al territori, principalment a través de l’ocupació, la orientació, la promoció de la formació de qualitat i la participació en la vida ciutadana.

L’Àrea de persones té assignats 3 dels programes del pla d’acció. Les accions del programa 2 que té com a objectiu la orientació, formació i acompanyament de les persones per a la millora de l’ocupació es concreta en el “servei connectem“.

1.1 Programa per a impulsar accions formatives i de sensibilització que millorin les condicions sociolaborals i econòmiques del territori.

Objectiu: Desenvolupar una estratègia formativa per al territori que millori la situació sociolaboral i les condicions de vida de les persones.
Projecte 1.1.1 Foment de la cultura cívica i el sentiment de pertinença.
Projecte 1.1.2 Projecte per a l’impuls de la cooperació i la innovació com a valor clau del desenvolupament social i econòmic.
Projecte 1.1.3 Accions pedagògiques de foment de les competències lingüístiques.
Projecte 1.1.4 Establiment i seguiment de l’índex de qualitat de vida.

1.2 Programa d’orientació, formació i acompanyament de les persones per a la millora de l’ocupació.

Objectiu: Promoure la formació contínua i la millora de la ocupabilitat de les persones en situació d’atur.
Projecte 1.2.1 Creació i funcionament de la borsa de treball, el servei d’orientació laboral i afavoriment del contacte entre persones i empreses.
Projecte 1.2.2 Formació en competències clau.

1.3 Programa de millora de l’espai i el medi ambient.

Objectiu: Reactivar les condicions socieconòmiques a través de la millora de les condicions ambientals.
Projecte 1.3.1 Pla de manteniment i millora de l’espai públic.
Projecte 1.3.2 Millora de l’accés a l’habitatge