El suport que es dona des de l’agència al turisme té com a objectiu millorar l’eficiència i l’eficàcia de les accions destinades a impulsar el turisme, amb cooperació dels agents del territori.

El suport es materialitza a través de:

  • Disseny, promoció i impuls del turisme basat en els recursos endògens
  • Organització d’esdeveniments específics
  • Suport en el desenvolupament d’eines de màrqueting i de projecció del producte turístic (Posicionament dels productes turístics del territori als webs, xarxes i publicitat)

Les accions més rellevants que s’estan portant a terme son:

  • Disseny, promoció i impuls del turisme basat en els recursos endògens
    • S’ha fet el catàleg (pendent d’acabar) per vincular activitats amb allotjaments i intentar dinamitzar sobretot el turisme familiar i el d’events d’empresa
  • Organització d’esdeveniments específics: S’ha organitzat la fira medieval de Cardona (6-7 de juny de 2015)
  • Suport en el desenvolupament d’eines de màrqueting i de projecció del producte turístic. S’està portant a terme la campanya “Solsona, una experiència gegant” de posicionament a les xarxes i publicitat.