L’objectiu de l’àrea de comerç i turisme és la promoció i el suport al comerç i el turisme com a elements dinamitzadors de l’economia del municipi. Les actuacions que es duen a terme en aquest àmbit estan emmarcades en 4 programes que busquen tan potenciar un turisme que aprofiti els recursos endògens com donar suport al comerç local.

La cooperació entre comerç i turisme es considera un dels eixos principals del pla d’acció per al període 2015-2018, així com l’enfortiment i la creació de sinergies entre Solsona i Cardona. La concertació d’accions amb les entitats que treballen en aquest àmbits com les UBICs dels dos municipis, gremi, etc, son vistes com a factor clau per al desenvolupament d’aquestes accions.

3.1 Programa de gestió i dinamització turística.

Objectiu: Millorar l’eficiència i l’eficàcia de les accions adreçades a impulsar el turisme.
Projecte 3.1.1 Creació d’oferta turística

3.2 Programa per a la creació de productes turístics basats en el potencial territorial.

Objectiu: Crear un producte turístic aprofitant els potencials diferenciadors del territori.
Projecte 3.2.1 Disseny, promoció i impuls del turisme basat en els recursos endògens
Projecte 3.2.2 Organització d’esdeveniments específics

3.3 Programa de màrqueting i de projecció del producte turístic.

Objectiu: Promocionar i millorar la comercialització de l’oferta turística.
Projecte 3.3.1 Creació d’una central de reserves i venda online
Projecte 3.3.2 Apadrinament de l’oferta turística
Projecte 3.3.3 Posicionament dels productes turístics del territori als webs, xarxes i publicitat

3.4 Programa de suport a l’activitat comercial i a la cooperació del sector comercial i turístic.

Objectiu: Donar suport al comerç, especialment en aquelles actuacions que el connecten amb el turisme.

Projecte 3.4.1 Pla de foment del producte local i artesanal al comerç
Projecte 3.4.2 Dinamització turística del comerç
Projecte 3.4.3 Dinamització dels eixos comercials de Solsona i Cardona
Projecte 3.4.4 Formació de l’oferta comercial i turística