L’Àrea d’Empresa té per objectiu estimular el teixit empresarial i industrial per assolir un desenvolupament territorial integral. Es busca potenciar un teixit empresarial diversificat capaç de dinamitzar els recursos endògens del territori.

L’estimulació del teixit empresarial es potencia a través de:

  • El suport a les empreses existents
  • L’impuls a la col·laboració interempresarial
  • L’emprenedoria
  • La interemprenedoria
  • La captació de noves empreses

Aquests objectius han d’anar necessàriament acompanyat de projectes de millora de les infraestructures (fibra òptica, polígons, disponibilitat de nou sòl industrial), la formació dels equips gerencials i del personal treballador.

La millora de la competitivitat de les empreses existents requereix la identificació dels principals problemes que comprometen la competitivitat i la cerca conjunta de solucions. Aquesta tasca es porta a terme a través del “catàleg se serveis“.

Per tal d’assolir els objectius marcats es van dissenyar 3 programes en el pla d’acció.

2.1 Programa per a la diversificació i diferenciació del cultiu empresarial.

Objectiu: Promoure la diversificació i diferenciació de les activitats industrials amb presencia al municipi.
Projecte 2.1.1 Desenvolupament i suport als sectors estratègics

2.2 Programa per a la dinamització dels polígons industrials del territori.

Objectiu: Promoure l’atracció de noves activitats i el dinamisme de les actuals en els polígons industrials del territori.
Projecte 2.2.1 Previsió estratègica de sòl industrial i millora de les infraestructures
Projecte 2.2.2 Pla de màrqueting per atraure activitats de qualitat als polígons industrials
Projecte 2.2.3 Desplegament de la fibra òptica i millora de la connectivitat als polígons

2.3 Programa de suport a la cooperació interempresarial i al desenvolupament empresarial.

Objectiu: Desenvolupar projectes de dinamització econòmica que contemplin la cooperació entre empreses i el desenvolupament de les empreses existents.
Projecte 2.3.1 Formació empresarial contínua per a les empreses del territori
Projecte 2.3.2 Elaboració del catàleg de serveis a les empreses
Projecte 2.3.3 Foment de la innovació, l’emprenedoria, la cooperació interempresarial i la intraemprenedoria.