Amb l’objectiu de millorar les infrastructures dels polígons de l’eix Solsona-Cardona, es porta a terme un pla de millora i es programen actuacions de conservació.

En relació a la millora d’infraestructures:

  • S’analitza l’estat actual de les infraestructures de:

a) telecomunicacions
b) gestió de residus
c) infrastructures de serveis
d) millora de la senyalització

  • S’elabora un pla de millora
  • S’implementen els canvis previstos