Què és el Catàleg de serveis?

És la carta dels serveis que s’ofereixen a empreses i autònoms directament des de l’Agència, o bé, que es deriven a altres organismes.

És un projecte desenvolupat per l’àrea d’empresa de l’Agència de Desenvolupament local de Solsona i Cardona (Projecte 2.3.2)

A qui va dirigit?

A empreses i professionals autònoms del territori que vulguin millorar la seva competitivitat. En una primera fase s’han seleccionat aquelles empreses que hem identificat amb un major potencial de creixement.

Quin objectiu té el Catàleg de serveis?

Oferir solucions a les necessitats conjuntament identificades amb les empreses en l’àmbit del creixement i la millora de la competitivitat empresarial.

En què consisteix?

 • Identificar les necessitats a través de la prospecció empresarial.
 • Dissenyar i oferir serveis relacionats amb les necessitats identificades per a la millora de la competitivitat empresarial i el creixement.

Quins serveis oferim?

Catàleg de serveis 2021

Us presentem el catàleg de serveis 2021. Per obtenir més informació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. 

Catàleg de serveis 2020

Us presentem el Cataleg_serveis_empresa_2020. Per obtenir més informació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.  

Catàleg de serveis 2018 i 2019

 • Informació i orientació:
 1. Informació sobre ajuts disponibles per a persones emprenedores
 2. Orientació i suport en la redacció de plans de negoci per a noves persones emprenedores
 3. Informació sobre ajuts de la Generalitat i altres organismes sobre innovació, creixement, internacionalització i altres àmbits (ACCIO, Ajuts Leader, etc.)
 4. Informació sobre fons alternatius de finançament
 5. Informació sobre locals i naus industrials buides
 6. Informació sobre empreses actives en traspàs al territori i derivació al programa Reempresa (oportunitats per a emprenedors/es)
 7. Borsa d’habitatge per a treballadors/es
 8. Informació sobre entitats (associacions empresarials, gremis i similars)
 9. Informació sobre centres de formació
 • Assessoraments especialitzats (prèvia prospectiva empresarial):
 1. Planificació estratègica (9 hores)
 2. Màrqueting digital (8 hores)
 3. Conciliació i gestió del temps de treball (9 hores)
 4. Definició de llocs de treball per competències
 5. Diagnòstics individuals sectors agroalimentari i restauració
 1. Assessoraments personalitzats en Planificació Estratègica (9 hores)
 2. Networkings
 3. Sessions informatives i formatives
 4. Directori de Professionals Autònoms
 • Formació empresarial:

Organització de tallers i cursos i organització de cursos a demanda

 • Servei Connectem:

Cerca de personal en el dispositiu de inserció i difusió d’ofertes (més info aquí)

 • Creació de relacions entre empreses:
 1. Sessions de networking per fomentar la cooperació interempresarial
 2. Sessions de networking al Club de l’Autònom
 • Finestreta Única Empresarial:
 1. Orientació en els tràmits amb l’administració
 2. Seguiment de l’estat dels tràmits amb l’administració local
 3. Orientació en la sol.licitud d’ajuts locals a la creació d’empreses i la innovació
 • Futur espai de Coworking de Cardona:

Futur espai a disposició de professionals autònoms, empreses i persones emprenedores del territori

Catàleg de serveis 2016-2017:

catàleg de serveis 2016 v2

per veure la imatge ampliada: ext1_B1

 

Com es fa la prospecció empresarial?

A través de la visita a les empreses i el diàleg amb els i les empresaris/es.
Es parteix de l’eina de diagnosi del model “canvas” que permet tenir una visió estratègica del negoci i de la proposta de valor de l’empresa, així com de les relacions tant amb els proveïdors com amb els clients. A partir d’aquest model s’identifiquen les àrees concretes de millora i les seves solucions.

Les reunions amb les empreses i professionals autònoms es fan o bé individualment o bé, quan es considera més escaient, en grup a través d’un taller. La realització d’un taller permet l’intercanvi de punts de vista entre empresaris/es i l’obtenció de idees consensuades o pel contrari, la constatació de la pluralitat de punts de vista.

Àrees i eines de millora

Àrees i eines de millora

Com es tracta la informació de cada empresa?

La informació és tractada confidencialment; només es fan públiques les dades agregades sectorials o estadístiques.

Com rebre més informació?

laura.ibanyez@adlsolcar.cat
Tel. 93 8692287/ 973 481009

Què és el Catàleg de serveis?

És la carta dels serveis que s’ofereixen a empreses i autònoms directament des de l’Agència, o bé, que es deriven a altres organismes.

És un projecte desenvolupat per l’àrea d’empresa de l’Agència de Desenvolupament local de Solsona i Cardona (Projecte 2.3.2)

A qui va dirigit?

A empreses i professionals autònoms del territori que vulguin millorar la seva competitivitat. En una primera fase s’han seleccionat aquelles empreses que hem identificat amb un major potencial de creixement.

Quin objectiu té el Catàleg de serveis?

Oferir solucions a les necessitats conjuntament identificades amb les empreses en l’àmbit del creixement i la millora de la competitivitat empresarial.

En què consisteix?

 • Identificar les necessitats a través de la prospecció empresarial.
 • Dissenyar i oferir serveis relacionats amb les necessitats identificades per a la millora de la competitivitat empresarial i el creixement.

Quins serveis oferim?

 Catàleg de serveis 2021
 

Catàleg de serveis 2020

Us presentem el Cataleg_serveis_empresa_2020. No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Catàleg de serveis 2018 i 2019

 • Informació i orientació:
 1. Informació sobre ajuts disponibles per a persones emprenedores
 2. Orientació i suport en la redacció de plans de negoci per a noves persones emprenedores
 3. Informació sobre ajuts de la Generalitat i altres organismes sobre innovació, creixement, internacionalització i altres àmbits (ACCIO, Ajuts Leader, etc.)
 4. Informació sobre fons alternatius de finançament
 5. Informació sobre locals i naus industrials buides
 6. Informació sobre empreses actives en traspàs al territori i derivació al programa Reempresa (oportunitats per a emprenedors/es)
 7. Borsa d’habitatge per a treballadors/es
 8. Informació sobre entitats (associacions empresarials, gremis i similars)
 9. Informació sobre centres de formació
 • Assessoraments especialitzats (prèvia prospectiva empresarial):
 1. Planificació estratègica (9 hores)
 2. Màrqueting digital (8 hores)
 3. Conciliació i gestió del temps de treball (9 hores)
 4. Definició de llocs de treball per competències
 5. Diagnòstics individuals sectors agroalimentari i restauració
 1. Assessoraments personalitzats en Planificació Estratègica (9 hores)
 2. Networkings
 3. Sessions informatives i formatives
 4. Directori de Professionals Autònoms
 • Formació empresarial:

Organització de tallers i cursos i organització de cursos a demanda

 • Servei Connectem:

Cerca de personal en el dispositiu de inserció i difusió d’ofertes (més info aquí)

 • Creació de relacions entre empreses:
 1. Sessions de networking per fomentar la cooperació interempresarial
 2. Sessions de networking al Club de l’Autònom
 • Finestreta Única Empresarial:
 1. Orientació en els tràmits amb l’administració
 2. Seguiment de l’estat dels tràmits amb l’administració local
 3. Orientació en la sol.licitud d’ajuts locals a la creació d’empreses i la innovació
 • Futur espai de Coworking de Cardona:

Futur espai a disposició de professionals autònoms, empreses i persones emprenedores del territori

 

Catàleg de serveis 2016-2017:

catàleg de serveis 2016 v2

 

per veure la imatge ampliada: ext1_B1

 

Com es fa la prospecció empresarial?

A través de la visita a les empreses i el diàleg amb els i les empresaris/es.
Es parteix de l’eina de diagnosi del model “canvas” que permet tenir una visió estratègica del negoci i de la proposta de valor de l’empresa, així com de les relacions tant amb els proveïdors com amb els clients. A partir d’aquest model s’identifiquen les àrees concretes de millora i les seves solucions.

Les reunions amb les empreses i professionals autònoms es fan o bé individualment o bé, quan es considera més escaient, en grup a través d’un taller. La realització d’un taller permet l’intercanvi de punts de vista entre empresaris/es i l’obtenció de idees consensuades o pel contrari, la constatació de la pluralitat de punts de vista.

Àrees i eines de millora

Àrees i eines de millora

Com es tracta la informació de cada empresa?

La informació és tractada confidencialment; només es fan públiques les dades agregades sectorials o estadístiques.

Com rebre més informació?

laura.ibanyez@adlsolcar.cat
Tel. 93 8692287/ 973 481009