AJUTS PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOUS NEGOCIS I MILLORA D’ESTABLIMENTS DE CARDONA, 2021

L’Ajuntament de Cardona obre convocatòria per concedir subvencions per a la implantació de noves activitats econòmiques a Cardona i la millora d’innovació i competitivitat d’establiments comercials i de serveis ja existents.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/des al llarg del període comprès entre el dia 1 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

Les sol·licituds es poden fer des del 13 de juliol i fins al proper 30 de setembre a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cardona.

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA
EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA

AJUTS PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL DE SOLSONA, 2021

L’Ajuntament de Solsona i l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, igual que han fet en els darrers anys, obren la convocatòria per aquest 2021 de les subvencions per la promoció econòmica i de l’ocupació a al ciutat de Solsona amb l’objectiu d’incentivar l’activitat empresarial i afavorir la creació de llocs de treball de qualitat. Les actuacions subvencionables són: 

– Ajuts per la creació de noves activitats econòmiques.
– Ajuts a la modernització i sostenibilitat de comerços i serveis a peu de carrer.
– Ajuts per la creació de llocs de treball.
– Ajuts per projectes d’autoocupació mitjançant el pagament de la quota d’autònoms.

L’inici de l’activitat o les inversions s’han de realitzar entre l’1 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de maig a les 8h fins al 30 de setembre a les 14h. La resolució dels ajuts es farà, un cop finalitzat el termini, en funció de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud d’acord amb les bases de la convocatòria i està prevista pel novembre del 2021.

INFOGRAFIA DE L’AJUT
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA
COM PRESENTAR L’AJUT?
ENLLAÇ AL TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

AJUTS PER A HOTELS, ESCOLES DE MÚSICA I DANSA I GIMNASOS DE SOLSONA, 2021

L’Ajuntament de Solsona obre la convocatòria d’ajuts per a hotels, hostals, escoles de música i dansa i gimnasos amb motiu de la situació generada per la COVID-19. Aquests ajuts van dirigits als sectors econòmics més afectats per la pandèmia i que no s’han pogut acollir a la campanya de subvenció mitjançant vals de compra.

Se subvencionarà el 90 per cent de la despesa habitual que s’ha hagut de continuar assumint malgrat el tancament de l’activitat i les restriccions, fins a un màxim de 750 euros per establiment.  

Són subvencionables:

– Els subministraments de llum, aigua i gas.
– Els lloguers.
– Les quotes de crèdits per a millores als establiments o per l’adquisició de locals.
– Les millores de les instal·lacions o la maquinària.
– Les assegurances vinculades a l’activitat.

Termini de presentació de sol·licituds: del 10 de maig fins al 6 de juny 

Aclariments:

  • El període de justificació de les despesa ha de ser entre juliol del 2020 i maig del 2021 per no generar duplicitats amb la convocatòria de subvencions al teixit comercial i serveis de proximitat de juny del 2020.
  • Les factures que es poden justificar com a despesa han de correspondre a períodes en els quals hi haguessin vigents restriccions que afectessin al normal desenvolupament de l’activitat (restriccions d’aforament o mobilitat, tancaments, etc.).
  • Per tal de poder cobrar el 100% de la subvenció cal justificar com a mínim 834 euros, ja que se subvenciona el 90% de la despesa justificada fins a un màxim de 750 euros.
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA
ENLLAÇ AL TRÀMIT ELECTRÒNIC