A l’Agència treballem en base a un “Pla d’acció”. El Pla d’acció actual va des del 2019 fins al 2030 i marca els eixos estratègics, programes i projectes específics a desenvolupar. Aquí en tens un resum:

EIX ESTRATÈGIC 1: Millora de la situació sociolaboral i les condicions de vida de les persones.

1.1. Programa d’orientació, formació, acompanyament de les persones i intermediació per a la millora de l’ocupació.

 • Projecte 1.1.1. Funcionament i millora continuada del Servei Connectem.

1.2. Programa per impulsar accions (principalment de sensibilització i formatives) a mig termini que millorin les opcions sociolaborals del territori.

 • Projecte 1.2.1. Acompanyament als centre educatius en l’orientació per a la inserció laboral.
 • Projecte 1.2.2. Estructuració del projecte Educació 360 i de la formació professional al territori.
EIX ESTRATÈGIC 2: Estimulació del teixit empresarial per assolir un desenvolupament territorial integral.

2.1. Programa de suport al desenvolupament empresarial.

 • Projecte 2.1.1. Funcionament i millora continuada del Punt Empresa i del seu catàleg de serveis      (assessorament, formació i networking).

2.2. Programa de suport i foment a l’economia social i la cooperació interempresarial.

 • Projecte 2.2.1. Foment del coneixement de l’economia social i solidària.
 • Projecte 2.2.2. Suport i promoció de la xarxa interempresarial de proximitat i de la cooperació entre empreses.

2.3. Programa d’atracció i preservació del talent.

 • Projecte 2.3.1. Foment de la disponibilitat d’espais per dur a terme activitats econòmiques (polígons, coworkings, locals buits).
 • Projecte 2.3.2. Captació i retenció del talent tant professional com empresarial.

2.4. Programa de suport i promoció de la transformació empresarial de base tecnològica.

 • Projecte 2.4.1. Suport i promoció de la transformació 4.0 de les empreses.

2.5. Programa de foment del sector agroalimentari i l’hostaleria.

 • Projecte 2.5.1. Impuls del producte local a l’hostaleria i el comerç.
 • Projecte 2.5.2. Suport a la millora de l’hostaleria posant en valor la gastronomia amb caràcter.

2.6. Programa de foment del comerç.

 • Projecte 2.6.1. Fires, esdeveniments puntuals i campanyes per al foment del comerç.
 • Projecte 2.6.2. Millora de la trama urbana per millorar l’experiència de compra (continuïtat dels eixos comercials, senyalització, il·luminació, etc.).
 • Projecte 2.6.3. Millora del mercat no sedentari.

2.7. Programa del foment del turisme.

 • Projecte 2.7.1. Impuls de sinergies entre estratègies de turisme al territori SolCar.
 • Projecte 2.7.2. Dinamització turística de l’illa cultural de Solsona.
 • Projecte 2.7.3. Campanyes de promoció turística i publicitat de Solsona.
EIX ESTRATÈGIC 3: Governança i transversalitat del desenvolupament local.

3.1. Programa de foment del suport tècnic professionalitzat del desenvolupament local.

 • Projecte 3.1.1. Funcionament i millora continuada de l’Agència.

3.2. Programa de cooperació entre actors territorials públics i privats.

 • Projecte 3.2.1. Pacte del Territori i coordinació amb planificacions.
 • Projecte 3.2.2. Suport a l’estructuració de l’ecosistema socioeconòmic.

3.3 Programa de transversalització del desenvolupament local.     

 • Projecte 3.3.1. Incorporació dels criteris de desenvolupament locals als projectes de les administracions locals no liderats per l’Agència en el marc de mobilitat, habitatge, sector agrari, serveis sanitaris, etc.