A l’Agència treballem en base a un “Pla d’acció”. El Pla d’acció actual va des del 2019 fins al 2030 i marca els eixos estratègics, programes i projectes específics a desenvolupar. Aquí en tens un resum:

EIX ESTRATÈGIC 1: Millora de la situació sociolaboral i les condicions de vida de les persones.

1.1. Programa d’orientació, formació, acompanyament de les persones i intermediació per a la millora de l’ocupació.

 • Projecte 1.1.1. Funcionament i millora continuada del Servei Connectem.

1.2. Programa per impulsar accions (principalment de sensibilització i formatives) a mig termini que millorin les opcions sociolaborals del territori.

 • Projecte 1.2.1. Acompanyament als centre educatius en l’orientació per a la inserció laboral.
 • Projecte 1.2.2. Estructuració del projecte Educació 360 i de la formació professional al territori.
EIX ESTRATÈGIC 2: Estimulació del teixit empresarial per assolir un desenvolupament territorial integral.

2.1. Programa de suport al desenvolupament empresarial.

 • Projecte 2.1.1. Funcionament i millora continuada del Punt Empresa i del seu catàleg de serveis      (assessorament, formació i networking).

2.2. Programa de suport i foment a l’economia social i la cooperació interempresarial.

 • Projecte 2.2.1. Foment del coneixement de l’economia social i solidària.
 • Projecte 2.2.2. Suport i promoció de la xarxa interempresarial de proximitat i de la cooperació entre empreses.

2.3. Programa d’atracció i preservació del talent.

 • Projecte 2.3.1. Foment de la disponibilitat d’espais per dur a terme activitats econòmiques (polígons, coworkings, locals buits).
 • Projecte 2.3.2. Captació i retenció del talent tant professional com empresarial.

2.4. Programa de suport i promoció de la transformació empresarial de base tecnològica.

 • Projecte 2.4.1. Suport i promoció de la transformació 4.0 de les empreses.

2.5. Programa de foment del sector agroalimentari i l’hostaleria.

 • Projecte 2.5.1. Impuls del producte local a l’hostaleria i el comerç.
 • Projecte 2.5.2. Suport a la millora de l’hostaleria posant en valor la gastronomia amb caràcter.

2.6. Programa de foment del comerç.

 • Projecte 2.6.1. Fires, esdeveniments puntuals i campanyes per al foment del comerç a Cardona i Solsona.
 • Projecte 2.6.2. Millora de la trama urbana per millorar l’experiència de compra (continuïtat dels eixos comercials, senyalització, il·luminació, etc.) a Solsona i Cardona.
 • Projecte 2.6.3. Millora del mercat no sedentari.

2.7. Programa del foment del turisme.

 • Projecte 2.7.1. Impuls de sinergies entre estratègies de turisme al territori SolCar.
 • Projecte 2.7.2. Dinamització turística de l’illa cultural de Solsona.
 • Projecte 2.7.3. Campanyes de promoció turística i publicitat de Solsona.
EIX ESTRATÈGIC 3: Governança i transversalitat del desenvolupament local.

3.1. Programa de foment del suport tècnic professionalitzat del desenvolupament local.

 • Projecte 3.1.1. Funcionament i millora continuada de l’Agència.

3.2. Programa de cooperació entre actors territorials públics i privats.

 • Projecte 3.2.1. Pacte del Territori i coordinació amb planificacions.
 • Projecte 3.2.2. Suport a l’estructuració de l’ecosistema socioeconòmic.

3.3 Programa de transversalització del desenvolupament local.     

 • Projecte 3.3.1. Incorporació dels criteris de desenvolupament locals als projectes de les administracions locals no liderats per l’Agència en el marc de mobilitat, habitatge, sector agrari, serveis sanitaris, etc.

3.4 Programa d’estructuració i dinamització dels sistemes d’informació territorials   

 • Projecte 3.4.1. Funcionament i dinamització de l’Observatori socioeconòmic territorial i avaluació de l’activitat que desenvolupa l’AdlSolCar