L’Ajuntament de Cardona publica les bases reguladores destinades a cobrir una plaça d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) i constitució d’una borsa de treball.
 
L’Àrea d’empresa de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona precisa incorporar un/a tècnic/a per cobrir el lloc de treball d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local per a treballar en el projecte “Desenvolupament industrial i empresarial del territori SolCar” subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya a través de la concessió de subvencions destinades a la contractació de pròrrogues d’AODL.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de demà. Les sol·licituds per prendre part al procés s’adreçaran a l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Cardona i es presentaran al Registre General de l’Ajuntament, ja sigui en el registre electrònic o de manera presencial a les oficines de registre en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
El procés de selecció constarà de tres fases, amb una puntuació total màxima de 100 punts: una fase d’oposició (valorada amb un màxim de 60 punts), una de concurs (valorada amb un màxim de 35 punts) i una d’entrevista (valorada amb un màxim de 5 punts).


També es constituirà una borsa de treball amb totes les persones aspirants aprovades, per ordre de puntuació, per a cobrir temporalment les vacants i/o substitucions en projectes de desenvolupament local (ocupació, empresa, indústria, comerç, etc.)
 
El termini de presentació de sol·licituds és des del 16/11/2022 fins el 29/11/2022 inclòs.
Les bases reguladores del procés de selecció es poden descarregar aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *