Aquest projecte ofereix espais d’assessorament, on es poden adreçar totes les persones professionals dins l’àmbit de l’acompanyament i suport a persones.

Durant el mes de febrer s’ha iniciat un nou projecte social dirigit a l’àmbit de les cures a la llar, amb la incorporació d’una tècnica, contractada en el marc del projecte Treball als Barris i per una durada de 9 mesos, que té com a objectiu visibilitzar la situació actual del sector, tant a nivell professional com de les famílies usuàries d’aquest servei, donant valor la figura d’acompanyament i suport, fent de Cardona una “població conscienciada amb les necessitats de la seva gent gran i les treballadores del sector.

Dins el projecte de valorització del treball de les cures i la llar, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als barris, el proper mes de març s’iniciarà la formació especialitzada “Acompanyament a persones grans en llars i cures” amb una durada de 60 hores per a sis persones.

Els requisits que han de complir les persones participants de la formació són: estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya, no disposar de la prestació d’atur i viure al barri antic de Cardona. Un cop finalitzi aquesta, es realitzarà un procés de selecció amb les participants, on quatre d’elles seran contractades dins el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de Serveis Socials, amb una durada de sis mesos, a jornada parcial.

Per altra banda, aquest projecte ofereix espais d’assessorament, on es poden adreçar totes les persones professionals dins l’àmbit de l’acompanyament i suport a persones, ja sigui des de l’àmbit públic o privat, i vulguin resoldre inquietuds, problemàtiques entre altres qüestions. També és un punt d’assessorament per a totes aquelles persones que disposen d’un servei a domicili d’acompanyament i suport, per les seves famílies i per aquelles que necessitin aquest servei en el seu dia a dia.

Entre altres activitats, es volen crear espais de discussió, debats, trobades… on participi la població cardonina i poder així compartir les diferents necessitats d’aquesta.

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”