Aquest mes de febrer a l’Ajuntament de Cardona s’han incorporat dos peons a la Brigada municipal, una tècnica de dinamització de la Borsa d’Habitatge i una tècnica del nou projecte “Llar i cures”; i a l’Ajuntament de Solsona s’han incorporat un oficial i tres peons per a la millora de l’espai urbà del nucli antic.

Els plans d’ocupació incorporats aquest mes de febrer tenen per objectiu la contractació laboral de persones treballadores en situació d’atur, per tal que pugin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social per a cada una de les poblacions. Són gestionats per l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, i subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya mitjançant el projecte “Treball als Barris”.

A Cardona s’han incorporat 4 persones, per la durada de 9 mesos i a jornada completa, en el marc de tres programes diferents.

El programa de millora de l’espai urbà del nucli antic de Cardona, amb la incorporació de 2 peons per a la realització de tasques dins de la Brigada Municipal en l’àmbit de la construcció i la rehabilitació i manteniment d’espais urbans.

El programa de dinamització de la borsa d’habitatge del nucli antic de Cardona, amb la incorporació d’una tècnica per tal de seguir amb les tasques ja desenvolupades des de la creació de la Borsa d’Habitatge amb l’objectiu de facilitar l’accés a i donar visibilitat als habitatges del nucli antic de Cardona.

Tècnica del programa Llar i Cures a l’Ajuntament de Cardona

I el programa, de nova creació, de valorització del treball de les cures i de la llar, amb la incorporació d’una tècnica que té l’objectiu de realitzar accions de visibilització, sensibilització, empoderament i assessorament de persones dedicades a les ocupacions relacionades amb la llar i les cures del nucli antic de Cardona.

A Solsona, també s’han incorporat 4 persones a jornada completa i per una durada de 6 mesos, dedicades al programa de millora de l’espai urbà del nucli antic, amb tasques com la millora del paviment de diversos carrers, facilitant els desplaçaments dels vianants i suprimint algunes barreres arquitectòniques o millorar algunes àrees d’aparcament.

Peons treballant en l’arranjament de la vorera del Passatge Guitart de Solsona

Per a la selecció d’aquestes persones, es presenta oferta pública a l’oficina de treball del SOC de Solsona o Manresa, que deriven persones candidates que compleixen els requisits.

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”