S’ha incorporat a l’equip d’oficines generals un tècnic en contracte de pràctiques per donar suport a les unitats de secretaria, contractació i recursos humans.

Des d’aquest passat dimarts 28 de setembre un jove beneficiari del Programa de garantia Juvenil treballa a jornada completa per un període de sis mesos per l’Ajuntament de Cardona amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

És un jove amb titulació universitària que donarà suport a les tasques de secretaria, contractació i recursos humans.

Jove en pràctiques (fotografia pròpia)

El seu pla de treball inclou donar suport als processos de contractació pública de l’Ajuntament de Cardona, específicament als procediments de contractació menor, i per altra banda, pretén revisar i actualitzar els llocs de treball i els treballadors interins que els hi sigui susceptible d’aplicació el pla d’estabilitat de la plantilla de l’ajuntament, i així començar a desenvolupar el Pla d’estabilització i  consolidació de l’ocupació temporal existent.

Aquest jove té un tutor de referència que l’acompanyarà durant aquests sis mesos de contractació per definir les tasques i el seu calendari d’execució, així com facilitar-los la informació necessària per desenvolupar correctament els treballs que els ha estat encomanat i l’avaluació.

Aquesta placa laboral és subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançada per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.