El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha atorgat a l’Ajuntament de Cardona la contractació d’un jove en pràctiques a través de Garantia Juvenil.

L’Ajuntament de Cardona cerca un/a jove amb competències professionals per donar suport a l’Àrea de Secretaria, coordinadament amb la unitat de Recursos Humans per desenvolupar el Pla d’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal, i amb la unitat de Contractació per al foment de l’eficiència de la contractació pública.

Serà una oferta de sis mesos, a iniciar a finals de setembre d’enguany, adreçada a joves amb titulació universitària del sector administratiu, jurídic o de recursos humans.

Per a poder participar a aquesta convocatòria cal:
– Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball i a Garantia Juvenil
– Tenir entre 16 i 29 anys
– No estar estudiant ni treballant
– No haver participat a la convocatòria de Joves en pràctiques 2019 o 2020
– Tenir un títol universitari relacionat amb l’àmbit d’administració pública, jurídic o de recursos humans com el Grau en Gestió i Administració Pública, Dret o Relacions Laborals. Igualment, s’admetran altres perfils universitaris.

Inscripcions a l’Oficina de Treball

Els i les joves que reuneixin el perfil i hi estiguin interessats/des han de trucar a l’Oficina de Treball de Manresa, trucant al 900 800 046, per sol·licitar la inscripció a Garantia Juvenil i a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) i sol·licitar l’interès per aquesta oferta.

Posteriorment l’Ajuntament de Cardona realitzarà el procés de selecció, durant les primeres setmanes de setembre.