L’Ajuntament de Cardona ha obert la convocatòria per concedir subvencions per a la implantació de noves activitats econòmiques a Cardona i la millora d’innovació i competitivitat d’establiments comercials i de serveis ja existents.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/des al llarg del període comprès entre el dia 1 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

Les sol·licituds es poden fer des del 13 de juliol i fins al proper 30 de setembre a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cardona (https://cardona.eadministracio.cat).

A través d’aquests enllaços podeu consultar les bases reguladores que es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 25 de maig i l’extracte de la convocatòria publicada al mateix butlletí de data 12 de juliol:

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb Rosa Maria Lanaspa i Olga Buenaventura (rosamaria.lanaspa@adlsolcar.cat i olga.buenaventura@adlsolcar.cat / Telèfons: 938692287 i 973481009).