Ajuts ERTO

A partir d’avui, 5 de juliol, s’obren les inscripcions a l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Qui pot demanar aquest ajut?

 • Persones que hagin estat titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) derivada d’un ERTO a causa de la COVID-19 almenys 1 dia entre l’1 i el 31 de maig de 2021.
 • Persones amb contracte fix discontinu que hagin cobrat una prestació extraordinària almenys 1 dia entre l’1 i el 31 de maig de 2021.

Quins requisits cal complir?

 • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
 • Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021, o bé ser titular de la prestació extraordinària en el cas de fix discontinu com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig de 2021, o tenir pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE dins del mateix període.
 • No tenir deutes tributàries ni amb la Seguretat Social.

De quin import és l’ajut?

 • L’ajut varia entre 600 i 700 euros en funció dels dies que s’hagi estat en ERTO o dels dies de reconeixement de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.

Quan es pot sol·licitar?

 • Des de les 9h del 5 de juliol fins a les 15h del 15 de juliol de 2021.

Com s’ha de fer la sol·licitud?

Compteu que és necessari disposar d’un certificat digital o de l’IdCat Mòbil per poder realitzar la inscripció. Si no disposeu de cap d’ells, us recomanem que us doneu d’alta de l’IdCat Mòbil.

Què es demana a la sol·licitud?

 • Dades d’identificació: NIF/NIE, nom, cognoms i d’altres.
 • Dades de contacte.
 • Adreça de residència.
 • Dades de l’empresa afectada per l’ERTO derivat de la COVID-19 (denominació social completa, domicili i NIF).
 • Dies en situació de suspensió o reconeguts de la prestació per desocupació derivada de l’ERTO o prestació extraordinària en el període comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de maig de 2021.  
 • Compte bancari on la persona sol·licitant sigui titular.

Per a més informació, podeu trucar als telèfons 012 o 900 800 046, enviar un correu a segonajutertocovid19.soc@gencat.cat o bé accedir a aquest enllaç: https://bit.ly/3w7fBRy.