Aquest dimecres, 5 de maig, ens reunim els agents formatius, econòmics i socials del territori SolCar per tirar endavant el Consell de la Formació Professional, una nova eina i un punt de trobada que ens ha d’ajudar a fomentar la formació professional, a ajustar l’oferta i la demanda al mercat de treball i a millorar la inserció laboral de les persones.

Ens recolzen en aquest camí el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Educació, que també assisteixen a la jornada.

La formació professional és un eix estratègic que treballem des de l’Agència, així com també l’atracció del talent, per tal d’afavorir la competitivitat i el creixement de les empreses, i l’ocupació de les persones, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida al territori.