La pandèmia de la Covid-19 ha desencadenat una nova crisi, causant un gran impacte al teixit empresarial i al mercat del treball: moltes empreses, autònoms i treballadors han vist disminuir considerablement els seus ingressos, algunes empreses i autònoms s’han vist obligats a tancar i un elevat nombre de treballadors ha perdut la feina, fet que ha provocat un important augment de l’atur.

Davant la necessitat extraordinària i urgent que ha generat la conjuntura actual s’ha creat el “Pla de reactivació socioeconòmica Covid-19” amb l’objectiu de donar resposta a la situació en que es troben les persones i empreses afectades i dissenyar aquelles accions més apropiades al nostre territori.

Per tal d’executar, coordinar i fer el seguiment d’aquest Pla de reactivació, el Consell Comarcal del Solsonès compta amb 2 nous tècnics de desenvolupament local i estratègic: un tècnic de dinamització empresarial rural i una tècnica d’ocupació, que des del novembre passat i fins a l’octubre vetllaran per revertir, en la mesura del possible, els efectes de la crisi provocada per la Covid-19 gràcies a Pla de reactivació en procés, i treballat de manera coordinada amb diferents agents públics i privats del territori. Aquests dos tècnics s’han unit a l’equip de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona, Cardona i del Solsonès, treballant així d’una manera coordinada i conjunta, nodrint-se així de les aliances i sinergies existents.

Els dos tècnics de desenvolupament local i estratègic d’aquest  projecte estan subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE.