S’obre el termini per a sol·licitar l’Ajut per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació estraordinària

Del 15 al 25 de febrer estarà actiu el registre per accedir a la línia d’ajuts per a persones amb ingressos baixos afectades per un EROT o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraoridnària.

La inscripció en aquest registre serà l’únic tràmit necessari per sol·licitar l’ajut. 

ELs requisits que han de complir les treballadores i els treballadors per inscrure00s al registre són: Residir a Catalunya i estar afectat per un ERTO actiu a desembre de 2020 o ser beneficiari de la prestació extraordinària com a fix discuntinu.

El procés d’inscripció serà mitjançant aquesta web.

EL termini és des de les 9 del matí del dia 15 de febrer a les 3 de la tarda del 25 de febrer. Per tal d’inscriure’s al registre no es requereix signatura electrònica i l’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atrogament. 

Per a poder accedir a l’ajut només cal realitzar la inscripció al registre indicat, no caldrà realitzar cap més tràmit. 

Per més informació, pode consultar la següent web i infografia: