Ahir al Centre Cívic de Cardona va tenir lloc l’inici del “Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària per a persones dependents en institucions socials”, un curs organitzat per l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona i el propi Ajuntament de Cardona i realitzt a través del programa Treball als Barris.

La detecció de la necessitat i demanda de la realització d’aquest curs al territori neix al 2016 des del dispositiu d’inserció del Servei Connectem de l’Ajuntament de Cardona i, paral·lelament, a la Residència de Tercera Edat Sant Jaume de Cardona. Per una banda, es va identificar un perfil femení amb una demanda ocupacional molt concreta relacionada amb el sector d’atenció a persones grans amb dependència, però que no disposava de la formació idònia per realitzar la tasca a nivell professional i, per l’altra banda, a la residència hi havia una demanda molt alta de perfils titulats per treballar-hi a la qual no es va poder donar resposta.

Aquesta demanda s’ha vist agreujada per la situació que estem vivint aquest any provocada per la Covid-19, quan a la residència i a la totalitat del municipi hi ha hagut la presència de molts casos, especialment durant els primers mesos de confinament. Es requeria de molts treballadors i treballadores qualificats, però en el municipi i proximitats no existien els perfils adients. Aquest fet ha causat grans problemes de gestió i organització de la residència, però sobre tot, d’atenció i cura qualificada a les persones residents.

Alhora, la realització d’aquest curs és una aposta per la regularització del sector, i per dotar-lo de la formació i professionalització, ja que durant molts anys ha estat vinculat a l’economia submergida. Alguna de les persones inscrites ja treballa a la residència, en altres àmbits, i la seva formació en aquesta ocupació és molt positiva.

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persones que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Aquest és un curs de 490 hores de durada, que inclou 410 hores teòriques i 80 hores de pràctiques que es realitzaran principalment a la Residència de Tercera Edat Sant Jaume de Cardona.

Fins al mes de març es formaran a 10 persones residents, principalment, a Cardona en l’atenció sociosanitària de persones dependents en institucions. La docència d’aquest certificat és impartida per la Fundació Pere Tarrés.

Durant aquest any, i per tal de poder realitzar aquesta formació, l’Ajuntament de Cardona ha obtingut l’alta al Registre de Centres i entitats de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i també ha obtingut el Certificat de Qualitat segons la norma UNE EN ISO 9001:2015 per al disseny i implementació de formació ocupacional i per a empreses per al foment del desenvolupament local.