La Generalitat destina ajudes a la contractació de treballadores i treballadors de cures per ajudar a regularitzar la seva situació administrativa, a partir d’aquest dilluns 3 d’agost. La persona que contracta rebrà 2.685 euros pel cost de la Seguretat Social durant 12 mesos

Com ha de ser el contracte?

Contracte de 12 mesos de durada
Salari Mínim Interprofessional (SMI) o superior
Jornada de treball a temps complet de 40h o + de 30h sumant contractes parcials de +de 10h
El contracte ha de ser per la prestació de servei de cura a persones grans o dependents en l’àmbit de la llar.
La prestació del servei s’ha de produir en el domicili de la persona que contracta

Requisits per la persona que contracta:

Tenir uns ingressos bruts anuals compresos entre uns topalls mínims i màxims (els podràs consultar al web)
Ser la persona depenent o algú que visqui a la mateixa unitat de convivència
Estar al corrent de les obligacions tributàries

Requisits per la persona contractada:

Portar 2 anys sense cotitzar a la Seguretat Social
Tenir autorització de residencia o, si no en té, complir els requisits establerts per la normativa estatal per accedir a l’arrelament social:
✔️ 3 anys permanència a l’Estat Espanyol
✔️ no tenir antecedents penals
✔️ disposar de l’informe d’arrelament INF02

SOL.LICITUDS: La sol·licitud l’ha de presentar la persona que contractarà al portal electrònic de Tràmits : Feu clic aquí 

Les sol·licituds s’atendran per estricte ordre cronològic de presentació, en un termini màxim de 20 dies a partir de la publicació de la convocatòria i fins que s’esgotin els recursos disponibles.

Per més informació: ? 012 immigració o Feu clic aquí  

?Punts de suport a la tramitació: Feu clic aquí