Ajuts per a la promoció de l’ocupació i de l’activitat empresarial de Solsona, 2020

Objectiu:

L’Ajuntament de Solsona vol incentivar l’activitat econòmica empresarial tant pel que fa a la creació de noves empreses com a la modernització i millora de la sostenibilitat de comerços existents i la creació de llocs de treball al municipi.

 A quin van dirigits?

Podran ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d’activitats econòmiques al municipi de Solsona, amb qualsevol forma jurídica, que compleixin amb els requisits (art.3.1) de les bases adjuntes.

Què se subvenciona?

 Hi ha 4 línies de subvenció:

Línia1. Ajuts per a noves activitats econòmiques

Cal haver iniciat l’activitat econòmica al municipi de Solsona entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020, amb una inversió mínima per l’obertura del negoci de 4.000€.

Quantia: fins al 30% del cost d’inversió, amb un import màxim de 1.500 € per sol·licitud.

 Línia 2. Ajuts per a la modernització i sostenibilitat d’activitats econòmiques existents

Inversió de millora mínima de 1.000€ feta entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020, amb establiments a peu de carrer amb mínim 1 any de vida.

Les despeses subvencionables són les següents:

–         Senyalització de les diferents famílies de productes dins la botiga

–         Cartellera de preus dins la botiga

–         Il·luminació eficient energèticament (classe A o superior)

–         Reformes per facilitar l’accessibilitat a l’establiment comercial

–         Pantalles digitals

–         Equipament que suposi una millora en l’eficiència energètica o la sostenibilitat

Quantia: fins al 40% de la despesa elegible (art.20), amb un import màxim de 1.000€.

Línia 3. Ajuts per a la creació de llocs de treball

La creació de llocs de treball estables que suposen un increment net de plantilla on les persones contractades es trobaven en situació d’atur i tenen el seu veïnatge administratiu a Solsona, Cardona i resta de municipis del Solsonès.

Quantia: 1.000 € per cada lloc de treball estable creat, que suposi un increment net de plantilla.

Línia 4. Ajuts per a projectes d’autoocupació

Nova alta d’autònom entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020

Quantia: el 65% de la quota d’autònoms dels dotze primers mesos després de donar d’alta l’activitat econòmica, amb un import màxim de 1.200€.

Aquesta línia 4 és incompatible amb la línia 3.

Només s’acceptarà una sol·licitud per persona beneficiària, i l’import màxim de l’ajut que es podrà concedir a un mateix beneficiari, sumant els diferents tipus d’ajut, serà de 3.000€.

Presentació i termini de sol·licituds

Convocatòria oberta fins el 30 de setembre de 2020 a les 23.59h, preferiblement de forma telemàtica a través de la seu electrònica: https://solsona.eadministracio.cat/ (cal que utilitzeu Google Chrome o Mozzilla Firefox)

PREMEU AQUÍ PER DESCARREGAR INFOGRAFIA D’AQUEST AJUT
PREMEU AQUÍ PER DESCARREGAR LES BASES DELS AJUTS