El Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, publicat al BOE de sis de juliol de 2020, estableix mesures de suport a la prolongació de el període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

 

Prolongació del període d’activitat dels treballadors fix discontinus de turisme, comerç i hostaleria vinculats al turisme