El passat 27 de juny, es va publicar al BOE la pròrroga dels ERTO i de les ajudes a autònoms fins el 30 de setembre:

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Junio/&detail=prorroga-erte-ayudas-autonomos-covid19