El BOE de 13 de maig de 2020 publica el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació, que plasma el text de l’Acord Social en Defensa de l’Ocupació, signat pel president de Govern i els agents socials. El nou Reial decret llei prorroga els Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) per força major fins al 30 de juny de 2020 per aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major. Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de persones treballadores, afectades per ERTO, primant els ajustos en termes de reducció de jornada. Les empreses han de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, si escau, a l’ERTO en un termini de quinze dies i a l’SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en aquests expedients.

Llegiu aquí la NOTÍCIA  “Publicada la prórroga de los ERTES por fuerza mayor” del Gobierno de España
Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
Publicada la prórroga de los ERTES por fuerza mayor (13 de maig de 2020)