Us informem que properament sortirà convocatòria dels ajuts reintegrables o microcrèdits per facilitar la supervivència de la petita i mitjana empresa i de les persones treballadores autònomes del municipi de Cardona afectades per la crisi sanitària de la Covid-19.

 A QUI VAN DIRIGITS?

 A petites i mitjanes empreses i/o persones treballadores autònomes o de qualsevol forma jurídica i amb activitat legalment establerta amb seu social amb anterioritat a la data 1 de març de 2020 al municipi de Cardona que s’hagin vist afectades per la crisi provocada per la COVID-19 i que precisin d’aquest ajut reintegrable per tal d’assegurar la continuïtat de la seva activitat al municipi (caldrà veure els requisits específics a les bases adjuntes)

 QUÈ SE SUBVENCIONA I CONDICIONS?

Es podran concedir microcrèdits per cobrir despeses urgents de les quals en depengui la supervivència del negoci, com poden ser el lloguer del local que ocupa l’empresa o persona autònoma, pagar nòmines, pagar proveïdors, i /o altres conceptes relacionats amb l’empresa/autònom, dels que no li hagi estat possible obtenir microcrèdits o ajudes d’altres administracions.

Condicions:

Tipus d’interès: 0%

Carència: fins a 15 de desembre de 2020

Termini màxim de devolució: 3 anys. Amortització i quotes mensuals.

Es concedirà un mínim de 1.000 euros i un màxim de 3.000 euros per empresa fins a esgotar la disponibilitat pressupostària

 QUAN ES PODEN DEMANAR?

 Encara no es pot precisar la data exacta atès que depèn de quin dia surti publicat però estimem que serà aproximadament la darrera setmana de maig.

La presentació de la convocatòria es tramitarà telemàticament a través del tràmit Sol·licitud de microcrèdits habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cardona (https://cardona.eadministracio.cat)

 La concessió d’aquestes subvencions es farà per ordre d’inscripció i fins a l’exhauriment de pressupost.

 Per a més informació podeu contactar a rosamaria.lanaspa@adlsolcar.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *