Us informem que ahir l’Ajuntament de Cardona va aprovar les bases dels ajuts excepcionals per al teixit comercial, de serveis de proximitat i turístics de Cardona per pal·liar els efectes generats per la Covid-19.

 A QUI VAN DIRIGITS?

 Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques donades d’alta a Cardona en un dels epígrafs que figuren a l’annex1 que us adjuntem.

Requisits:

  • Cal estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
  • Cal haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma (categoria A), o bé, acreditar una greu reducció de l’activitat (com a mínim el 75% de facturació) d’acord amb l’establert en aquestes bases (categoria B).

 QUÈ SE SUBVENCIONA I QUANT?

Les despeses que se subvencionen són:

  • Subministraments bàsics de llum, aigua, gas, telèfon i telecomunicacions.
  • Despeses derivades del lloguer del local on es realitza l’activitat comercial o de serveis.
  • Despeses derivades de la quota del crèdit de compra del local on es realitza l’activitat comercial o de serveis.
  • Despeses derivades de crèdits per actuacions de millora o reforma de l’establiment,  dels equipaments i de la maquinària necessària per a l’activitat.
  • Quotes d’autònom
  • Despeses derivades del pagament d’assegurances relacionades amb l’activitat durant l’estat d’alarma.

 Les empreses que els van obligar a tancar (categoria A): fins el 100% de l’import de les despeses elegibles acreditades amb un topall de 500 euros per establiment.

Les empreses que justifiquin una davallada de l’activitat major al 75% de facturació: fins el 70% de l’import de  les despeses elegibles acreditades amb un topall de 400 euros per establiment.

 QUAN ES PODEN DEMANAR?

Encara no es pot precisar la data exacta atès que depèn de quin dia surti publicat però estimem que serà aproximadament la darrera setmana de maig.

La presentació de la sol·licitud es podrà formalitzar de dues maneres:

  1. Telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cardona (https://cardona.eadministracio.cat)
  2. Presencialment, en el registre general de l’Ajuntament de Cardona, plaça de la Fira 1, un cop cessi l’estat d’alarma i es reprengui l’atenció al públic de manera presencial.

La concessió d’aquestes subvencions es farà per procediment de concurrència competitiva, amb un sistema de valoració que veureu en les bases adjuntes.

Mentrestant us adjuntem infografia resum amb l’annex1 de les activitats subvencionables i les bases.

Per a més informació podeu contactar a rosamaria.lanaspa@adlsolcar.cat o bé, consultar l’actualització en el web www.adlsolcar.cat/covid-19

DESCARREGA AQUÍ BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS EXCEPCIONALS AL TEIXIT COMERCIAL, DE SERVEIS DE PROXIMITAT i TURÍSTICS DE CARDONA PER PAL·LIAR EL EFECTES GENERATS PER LA COVID19
DESCARREGA AQUÍ RESUM 1 DELS AJUTS
DESCARREGA AQUÍ RESUM 2 DELS AJUTS (ANNEX1)