El Punt Empresa de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona convoca a un seminari el teixit empresarial del Solsonès i Cardona interessat en la contractació pública. Porta per títol “Les licitacions públiques, nova oportunitat de negoci per a les petites empreses” on s’explicarà què és el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) i els requisits i la documentació necessària per inscriure-s’hi, i com preparar ofertes telemàtiques i sobres digitals. La cita serà dilluns vinent, dia 8, a dos quarts de deu del matí a la sala cultural de l’Ajuntament de Solsona.

Des del setembre passat, les empreses de serveis, subministraments o obres que es vulguin presentar a licitacions d’ajuntaments, consells comarcals i altres administracions de Catalunya a través d’un procediment obert simplificat han d’estar inscrites al RELI. Per aquest motiu s’organitza una sessió informativa, que té per objectiu explicar els beneficis de donar-se d’alta a aquest registre i facilitar-los informació per realitzar el tràmit, així com mostrar com la contractació pública és una oportunitat de negoci.

Tal com informa el Punt Empresa, els òrgans de contractació poden acordar utilitzar un procediment obert simplificat en els contractes d’obres, subministrament i serveis quan el seu valor estimat és igual o inferior a 2 milions d’euros, en el cas d’obres, o de 100.000 euros, en la resta; i quan entre els criteris d’adjudicació no n’hi ha cap d’avaluable mitjançant un judici de valor o, si n’hi ha, la seva ponderació no supera el 25 per cent del total –o el 45 per cent en prestacions de caràcter intel·lectual.

A fi d’organitzar millor aquest seminari, el Punt Empresa demana la inscripció prèvia a les empreses interessades. Es pot fer en línia a l’adreça http://bit.ly/reli2019. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

  • Seminari: “Les licitacions públiques, nova oportunitat de negoci per a les petites empreses”
  • Dia: dilluns 8 d’abril de 2019
  • Hora: 9.30 h
  • Lloc: sala cultural de l’Ajuntament de Solsona