Es formaran 15 persones demandants d’ocupació no ocupades del Servei Connectem, que al finalitzar el curs obtindran el carnet de carretons elevadors.

 

El curs va començar el proppassat 22 de març i té una durada de 35 hores presencials que impartiran el Centre de Formació Font de Manresa

 

L’acció combina la capitació en competències professionals i transversals.

En relació a les competències professionals, s’impartiran 20h de formació teòrica en temes de logística i magatzem i de conducció de carretons elevadors, amb una avaluació tipus test de 20 preguntes, la qual cal superar per poder accedir a la formació pràctica. Aquesta es realitzarà a les instal·lacions del centre de formació Font de Manresa, ja que disposen de la maquinària necessària, al finalitzar també serà obligatòria una prova pràctica per comprovar l’adquisició dels coneixements i habilitats adquirides.

 

La tècnica d’orientació del Servei Connectem treballarà amb els alumnes el coneixement i identificació de les competències transversals més valorades en relació a l’ocupació d’operador/a de carretons o magatzem.

 

Al finalitzar el curs, els alumnes rebran un Diploma acreditatiu i el carnet d’operador/a de carretons elevadors, vàlid per 5 anys.

 

Aquest curs s’emmarca en el projecte de Treball als barris, dins el Servei Connectem, i està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, i facilitar la inserció laboral en el sector de la logística, concretament en les ocupacions d’operari/a de carretons o de magatzem, amb força demanda per les empreses del territori.