La setmana passada es van publicar les bases de la convocatòria de subvencions per a la promoció de l’ocupació i de l’activitat empresarial de Solsona per a aquest exercici, aprovades pel Ple municipal el gener passat. La regidoria de Promoció Econòmica ha mantingut la dotació pressupostària en 40.000 euros, igual que l’any passat, si bé s’ha fet alguna redistribució de quantitats en funció de la línia d’ajut.

Així, a la línia d’inversió de noves activitats econòmiques s’hi destinen 10.000 euros; 12.000 a la modernització d’activitats econòmiques existents, 8.000 euros a la creació de llocs de treball i 10.000 a l’autoocupació. Els sol·licitants disposaran de dos terminis per presentar la sol·licitud d’ajut: el 31 de maig i el 30 de setembre. Els expedients que en el primer termini es quedin sense partida econòmica es tornaran a valorar en el segon termini, i es distribuirà el pressupost seguint l’ordre de registre d’entrada.

Informació i acompanyament a l’Agència de Desenvolupament Local

Les bases completes dels incentius empresarials de Solsona es poden consultar al web de l’Ajuntament, en l’apartat “Àrees” (subapartat “Promoció Econòmica), des d’on també es pot descarregar el formulari de sol·licitud. Per a més informació i acompanyament en el procés de tramitació, es pot contactar amb el Punt Empresa de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, per correu electrònic a emprenedoria@adlsolcar.cat, o bé per telèfon, al 973481009, els dilluns, dijous i divendres de nou del matí a dos quarts de cinc de la tarda.

Com sempre, el comitè executiu de Solsona Co s’encarregarà de realitzar la valoració de cada expedient de sol·licitud i trametre’n l’informe corresponent a la Junta de Govern Local per decidir l’atorgament o denegació de la subvenció en cada cas. En la darrera convocatòria es van tramitar 42 sol·licituds, entre les quals va haver 33 beneficiaris, dels quals 22 van ser autònoms.