Augmenten fins a 30 els beneficiaris dels ajuts per al foment de la implantació empresarial de Solsona

S’ha aprovat la concessió d’un total de 40.868 euros el 2017, un 42,5 per cent més que l’any passat

La totalitat d’expedients dels sol·licitants, que han estat 34, han estat valorats pel comitè executiu de Solsona Co, l’òrgan integrat per agents públics i privats, que tramet la proposta de resolució a la Junta de Govern Local perquè la validi. Hi ha hagut 30 beneficiaris, deu més respecte de l’any anterior. L’import total concedit és de 40.868 euros, un 42,5 per cent superior.

Segons explica el regidor de Promoció Econòmica, Lluís-Xavier Gonzàlez, “el 2018 s’obrirà una nova convocatòria d’ajuts durant el primer trimestre de l’any” i “s’intentarà fer més atractiva la línia destinada a la creació d’ocupació”. De totes maneres, el balanç que en fa el comitè executiu “és molt positiu pel fet que s’hagi esgotat tot el pressupost disponible”. A més, es constata que, “tot i que els incentius no són determinants a l’hora de tirar endavant la millora del negoci o la contractació de personal, com ja sabíem, sí que són valorats i tenen molt bona acollida per part dels beneficiaris”, afegeix Gonzàlez.