Els ajuts LEADER es podran sol.licitar fins el 30 de novembre inclòs.

Els ajuts LEADER en el territori comprès per les comarques del Bages, Solsonès, la Segarra i Anoia tenen la finalitat de fomentar les inversions per la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, promoure l’arrelament de joves i promoure accions de mitigació del canvi climàtic i de protecció dels recursos naturals, amb l’objectiu que el territori rural sigui equilibrat i diversificat.

S’hi poden acollir projectes de creació, millora i ampliació d’activitats dels sectors agroalimentari, industria, comerç, serveis i turisme, sempre que compleixin amb els requisits d’elegibilitat establerts a l’ordre d’ajuts.

La convocatòria per a la presentació de sol·licituds està oberta fins el 30 de novembre inclòs, amb una dotació pressupostària de 776.488,40 € per aquest territori. L’atorgament de la subvenció és en règim de concurrència competitiva d’acord amb els criteris de valoració establerts en l’estratègia de desenvolupament rural 2014-2020.

Aquests ajuts s’emmarquem dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya amb cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural  (FEADER) en un 43% i del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya en un 57%.

Les empreses i persones emprenedores de Cardona poden sol·licitar cita amb el tècnic dels ajuts Leader a Cardona els dimecres 27 de setembre i 4 i 11 d’octubre, bé per telèfon al 938692287 o bé per email a laura.ibanyez@adlsolcar.cat

Les empreses i persones emprenedores del Solsonès poden adreçar-se directament a l’oficina del Consorci Leader, a la seu del Consell Comarcal del Solsonès (c/ Dominics 12, Plalau Llobera. Tel. 973 482003)

Més informació a: