Aquests dies estem planificant 2018.  Conjuntament els públics i privats del pacte de territori hem definit les activitats que es portaran a terme al 2018 per part de l’AdlSolcar i el repartiment de tasques entre els tècnics.

La definició de les activitats a portar a terme es fa en funció del que disposa el pla d’acció de l’agència 2015-2018, enriquit amb propostes i detalls d’execució que han sorgit dels plans estratègics de les dues ciutats i de necessitats concretes del teixit empresarial.

Durant el darrer mes s’ha anat discutint i definint les actuacions. Divendres passat es ve presentar la proposta  al comitè de direcció i al pacte de Territori.

Treballs de planificació al Pacte de Territori / Comitè de Direcció

Ara, ve la tasca de discutir  i aprovar dins de les associacions , els ajuntaments i altres entitats implicades el pla proposat. I després la de incorporar els canvis i aprovar els documents en els òrgans de govern de les entitats.

Presentació i debat a la junta d’empresaris pel Solsonès

Les accions de coordinació i planificació anual de l’agència les porta a terme la Glòria Domínguez i Torres.  Aquesta acció està finançada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programes de Suport al Desenvolupament local