Durant la Setmana Bio, acte que es celebra a tot Catalunya, a Solsona es va dur a terme la jornada tècnica “Experiències de productors i elaboradors ecològics i de proximitat”. Els projectes que es van presentar van ser, Biolord, Torna a Terra, Dpagès i Oli Migjorn. Durant aquesta jornada, conduïda pel tècnic de dinamització agroalimentària de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, es va generar un ric debat en temes com la certificació CCPAE, la sobirania alimentària, les dificultats que es troben en el dia a dia les produccions ecològiques al nostre territori, les avantatge d’aquesta producció, ja sigui a nivell de responsabilitat social, ecològica i com no, com un generador d’ingressos a aquests projecte, i molts altres temes que van generar un ric i animat debat.