L’enfocament territorial perment donar a casa situació concreta un tractament adient segons els seus recursos, circumstàncies i capacitats potencials de desenvolupament.   (Alburquerque, 2002: 17)