El divendres 5 de maig de 2017 vam assistir al consell de centre de l’Escola Agrària del Solsonès, conjuntament amb una àmplia i variada representació d’agents territorials i sectorials.   Després de diverses presentacions per part de la direcció i alumnes, s’ha fet un ric torn de debat del que han sortit aspectes a destacar, alguns a millorar i propostes de futur.