El 15 de març vam tenir una reunió amb el Servei de Desenvolupament Econòmic Local del SOC.  La trobada tenia com a objectiu la presentació a l’equip del Mateo Hernando dels nous representants dels empresaris del Territori i la posta en comú de la visió sobre el desenvolupament local al territori.  Per part dels empresaris de Cardona van assistir-hi en Josep Garcia i en Xavier Jané (presidents i vicepresident) i per part dels empresaris pel Solsonès va comparèixer en Marc Arnau.  Els dos alcaldes, el regidor de Cardona Josep Tristany i la directora de l’agència també hi van assistir.  Es va generar un debat molt interessant i ric sobre el què significa desenvolupament econòmic local i la necessitat d’estratègies endògenes i es va convidar a en Mateo Hernando a que vingui al territori a fer un debat més ampli amb els membres de les associacions empresarials