Ja teniu disponible l’informe final del Servei Connectem del 2016. El Servei Connectem s’adreça a totes les persones del territori de Solsona (i Solsonès) i  Cardona que estan en situació d’atur o volen una millora d’ocupació, especialment a aquells  col·lectius amb major dificultat d’inserció laboral. El seu  objectiu principal és informar, assessorar, orientar, motivar i donar les eines i l’autonomia necessàries a aquestes persones per tal de contribuir a assolir el seu objectiu, mitjançant l’atenció individualitzada i/o col·lectiva, la derivació a altres recursos del Servei o externs, segons les necessitats i interessos de cada persona. La metodologia utilitzada es basa en la realització  d’itineraris personalitzats, individuals i flexibles, que es composen de les següents accions: Informació; Entrevista de diagnosi; Derivació a accions i recursos i Seguiment.

Feu clic en aquest enllaç per descarregar l’informe