Durant la segona quinzena de març,  des de l’Agència de Desenvolupament Local, en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Solsona s’han inventariat novament la situació i número de contenidors de reciclatge i rebuig per totes les zones del municipi de Solsona.

Contenidors soterrats a l’Avinguda Sant Jordi

 

 

Les dades que l’Ajuntament disposava havien quedat desfasades en qüestió de pocs anys. El notable increment de contenidors de rebuig i la modificació constant en contenidors de reciclatge en certes zones de la ciutat en són la

Anàlisi de la densitat de contenidors de rebuig per zones de la ciutat

causa.

Amb aquesta actualització, l’Ajuntament tindrà constància de totes les zones noves del municipi amb contenidors, les zones en que s’han retirat els contenidors i per cada zona quins contenidors hi ha (paper, vidre, envasos, rebuig, orgànic, mini-deixalleria i oli embotellat)  amb el tipus de contenidor que hi trobem (iglú, soterrat, metàl·lics petits i metàl·lics grans).

 

A més a més, s’han georeferenciat totes les illes de contenidors de Solsona i rodalies permetent així una millor gestió.  Aquesta feina tècnica ha estat portada a terme per en Joan Padró i en Ferran Fontelles, dos joves professionals  que estan a l’Agència amb un contracte de pràctiques de Garantia Juvenil.