El Servei Connectem ha atès durant el primer semestre a un total de 270 persones, concretament 208 d’aquestes són noves al servei (el 77%).

S’han realitzat un total de 354 accions d’orientació laboral, de les quals 208 són entrevistes de diagnosi, 146 són assessoraments en tècniques de recerca de feina, orientació laboral i visites de seguiment.

Des de l’inici de l’Espai Feina fins el mes de juny, han passat una mitjana de 14 persones mensualment (9 a Solsona i 5 a Cardona) per l’Espai Feina amb un total de 80 assistències (62 a Solsona i 18 a Cardona).

S’han gestionat 97 ofertes de treball, concretament per 104 llocs de treball, de les quals 64 han finalitzat el seu procés de selecció (69 llocs de treball).

La gestió d’aquestes ofertes ha permès la inserció de 30 persones del Servei (17 de Solsona i 13 de Cardona) en aquests mesos i de 6 persones externes al Servei.

Descomptant els processos de selecció que han cancel·lat les empreses, el Servei Connectem dóna resposta al 59% dels llocs de treball demandats per les empreses, la resta els cobreixen les empreses per altres vies.

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY TOTALS
S C S C S C S C S C S C
Persones ateses 18 13 24 22 32 15 38 16 32 23 25 12 270
Altes noves                 (Entrevistes de diagnosi) 16 4 21 9 30 9 32 8 31 14 23 11 208
TRF 5 7 1 17 1 12 0 22 0 16 0 6 87
Orientacions 3 1 1 2 0 0 6 0 1 2 2 0 18
Seguiments Presencials 2 1 0 3 5 2 14 1 3 4 3 3 41
Seguiments        telefònics/correu electrònic 7 9 17 15 32 35 37 45 41 41 33 56 368
Ofertes Rebudes Ofertes Tancades
Ofertes Empreses Llocs de treball Llocs de treball Oferta Pública Solsona Llocs de treball Oferta Pública Cardona
GENER 10 12 0 0 1
FEBRER 12 12 0 0 5
MARÇ 20 21 0 0 14
ABRIL 18 22 4 0 14
MAIG 18 18 0 0 12
JUNY 19 19 11 11 18
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
Total 97 104 15 11 64
Llocs Coberts amb persones del Servei                 (Persones Inserides) Llocs Coberts amb persones derivades pel Servei Llocs Coberts per l’Empresa per altres vies L’empresa ha cancel·lat el procés de selecció El servei no disposa de persones amb el perfil demanat. Quin?
GENER 0 1 0 0 0
FEBRER 6 0 0 0 0
MARÇ 7 1 3 3 0
ABRIL 4 3 6 5 0
MAIG 6 0 6 0 0
JUNY 7 1 10 0 0
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
Total 30 6 25 8 0
ESPAI FEINA
SOLSONA CARDONA
PERSONES ACCIONS PERSONES ACCIONS
MARÇ 9 9 no no
ABRIL 10 21 5 7
MAIG 11 21 5 5
JUNY 5 11 5 6
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
35 62 15 18