El Servei Connectem ha atès fins el més de maig un total de 233 persones, concretament 174 d’aquestes són noves al servei (el 75%).

S’han realitzat un total de 306 accions d’orientació laboral, de les quals 174 són entrevistes de diagnosi, 132 són assessoraments en tècniques de recerca de feina, orientació laboral i visites de seguiment.

El mes de maig han passat 16 persones per l’Espai Feina amb un total de 26 assistències.

S’han gestionat 78 ofertes de treball, concretament per 85 llocs de treball, de les quals 45 ja han finalitzat el seu procés de selecció aquest mes de maig.

La gestió d’aquestes ofertes ha permès la inserció de 23 persones del Servei en aquests mesos.