Les dades de maig de l’observatori d’empresa i ocupació de la Generalitat ens indiquen que hi ha registrades a l’atur 246 persones a Cardona i 535 a Solsona. Respecte al més passat son 15 menys a Cardona i 10 menys a Solsona. Si mirem l’evolució des de principi d’any són 22 persones menys a Cardona i 28 a Solsona. I si comparem amb el mateix mes del 2015 la variació és de 39 persones menys a Cardona i 83 a Solsona.

http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/atur_comarques_i_municipis__premsa/2016/arxius/Atur_per_municipis_201605.pdf