L’observatori de l’empresa i l’ocupació ja ha publicat les dades d’atur per comarques i municipis del mes de febrer de 2016.

Cardona

Atur registrat: 261 persones

Variació respecte al mes anterior: -7 persones

 

Solsona

Atur registrat 553 persones

Variació respecte al mes anterior: -3 persones

http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/atur_comarques_i_municipis__premsa/2016/arxius/Atur_per_municipis_201602.pdf