L’observatori d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya ha publicat ja les dades d’atur del mes de gener de 2015
Solsona Persones registrades a l’atur: 560 , variació respecte a desembre: -3 tasa d’atur registral 13,21%
Cardona persones registrades a l’atur : 268 variació respecte a desembre: -3 taxa d’atur registral: 13,23%

http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/atur_comarques_i_municipis__premsa/2016/arxius/Atur_per_municipis_201601.pdf

Comparant amb dades de gener de 2015, 141 persones a Solsona i 39 a Cardona han deixat d’estar a l’atur. I la texa d’atur registral ha baixat als dos municipis.

Properament farem públiques les dades del servei connectem.