Recentment han finalitzat a Solsona els treballs de millora de la senyalització de carrers i places dels dos principals polígons industrials, Els Ametllers i Pronisa. Aquesta acció, realitzada per l’Ajuntament de Solsona a través de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, s’emmarca dins el programa de millores de les zones industrials del pla de treball d’aquest ens.

Als Ametllers, concretament, s’han instal·lat dues plaques dobles amb suport vertical i dos plafons adossats a fanals, i a Pronisa, quatre plaques adossades a façana. Així mateix, entre els dos polígons, s’han col·locat 78 números nous de carrer. L’import total de l’actuació és de 3.540 euros.

Aquesta operació respon, d’una banda, a l’acord de Ple del setembre del 2009, amb què es va aprovar ampliar la nomenclatura de carrers de la ciutat a la zona industrial. Es va considerar oportú rememorar noms d’oficis antics que havien existit a Solsona. Així, per exemple, la via principal d’accés a les naus del polígon dels Ametllers es diu carrer dels Ganiveters, i hi ha dues places que porten per nom les Filadores i les Cosidores. D’altra banda, el Ple del setembre de l’any passat va donar llum verd al canvi de numeració del polígon Pronisa.

Des de l’Agència, es considera que “la senyalística i la geolocalització són qüestions estretament vinculades a la competitivitat empresarial i constitueixen elements clau en relació a l’eficiència dels processos de mobilitat de persones i mercaderies”. D’aquí que es concebi aquesta millora com un avenç en el màrqueting per crear una imatge integrada del territori.