Alumnes_Comerç_ArrelsII_feb'16En una sessió emmarcada dins la matèria ‘Empresa i iniciativa emprenedora’

Divendres passat prop d’una quinzena d’alumnes de l’Escola Arrels II de Solsona van assistir a una sessió informativa a l’Ajuntament per complementar la matèria d’“Empresa i iniciativa emprenedora”. L’objectiu de la visita era conèixer els tràmits que s’han de cursar a l’Administració per iniciar una activitat econòmica, així com els recursos als quals es pot accedir per obrir un negoci a Solsona o fer-hi una millora o ampliació.

L’alcalde, David Rodríguez, va donar la benvinguda a l’alumnat, procedent dels cicles formatius de grau mitjà d’Activitats Comercials i de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, i de batxillerat. Tot seguit, els joves van ser atesos per Jordi Torrent, tècnic responsable de les llicències d’activitats econòmiques, i Manel Martínez, coordinador municipal de Comerç dins l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.

Torrent va informar els assistents sobre els passos i els documents necessaris per tramitar una llicència d’obertura i Martínez, sobre els incentius municipals als quals es poden acollir les noves activitats econòmiques o les existents a Solsona, els ajuts Leader i altres recursos d’interès a Catalunya per a tot emprenedor.