Seguim amb la campanya de prospecció empresarial. Tal com hem anat fet les darreres setmanes hem intensificat les visites a les empreses del territori. L’objectiu d’aquestes visites és conèixe’ns millor amb les empreses i identificar les oportunitats de col.laboració, necessitats i prioritats per tal de dissenyar les actuacions de l’agència per l’any vinent.

Visitant el taller de Famatec

Visitant el taller de Famatec